vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimused

Manus(ed)

vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimused

Kasutustingimused Müüja vidaXL

1. artikkel – Mõisted

vidaXL Marketplace 

osaühing vidaXL Marketplace Europe BV, asukoht Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Tegutseb Madalmaades käibemaksukohustuslase numbri NL859812108B01 alusel ja kaupleb kaubanduskoja (KvK) numbri 74214802 alusel veebilehtedel vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Keskkond

VidaXL Marketplace'i veebileht. Veebiaadress on „vidaXL”, millele järgneb riigi laiendus (.nl / .be / .co.uk jne). Näiteks  www.vidaxl.nl  ja muud vidaXL Marketplace'i rakendused.

Platvorm

Keskkond, kus kolmandad isikud kasutajatele tooteid pakuvad.

Kasutaja

Kõik keskkonna külastajad

Müüja

Kolmas isik, kas juriidiline või füüsiline isik, kes pakub kasutajatele platvormi kaudu tooteid

Klient: keskkonna kasutaja, kes sooritab platvormilt ostu.

Klient

Keskkonna kasutaja, kes sooritab platvormilt ostu.

Ostuleping

Platvormil ostja ja müüja vahel tekkiv ostuleping.

2. artikkel – Reguleerimisala

2.1 Käesolevad tingimused kehtivad müüjatelt platvormi kaudu toodete tellimisel ja ostmisel (edaspidi: vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimused). Nende tingimustega saab tutvuda ka vidaXL Marketplace'i veebilehel.

2.2 Iga klient, kes tellib keskkonnast müüja toote, nõustub vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimustega.

2.3. vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimuste sätetele võidakse teha kirjalikke muudatusi. Ülejäänud sätted jäävad jõusse.

2.4  Käesolevad vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimused kehtivad nii ostjatele, keda liigitatakse (tava)tarbijateks, kui ka ostjatele, keda liigitatakse äritarbijateks.

2.5 Kõik õigused ja nõuded, mis on sätestatud nendes vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimustes ja kõigis edasistes vidaXL Marketplace'i huvides sõlmitavates lepingutes, kehtivad ka vahendajatele ja muudele vidaXL Marketplace'iga seotud kolmandatele isikutele, sealhulgas selgesõnaliselt müüja(te)le.

2.6 vidaXL Marketplace'il on õigus muuta vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimusi. Muudetud tingimusi hakatakse kohaldama kohe, kui need veebilehel avaldatakse. Kui ostja esitab seejärel tellimuse, nõustub ta nende tingimuste kohaldatavusega.

Artikkel 3 - Klientidega ühendust võtmine

3.1 Klient peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele:

- kliendil peab olema vidaXL Marketplace'i kliendikonto;

- klient peab olema vähemalt 18-aastane;

- kliendiga peab saama ühendust e-posti teel.

3.2 vidaXL Marketplace'il on alati õigus müüjate teatud tellimusi mitte töödelda või teatud tellimustele konkreetseid tingimusi kehtestada.

3.3 Kliendil pole õigust lubada teistel oma kontot kasutada.

3.4 Klient kohustub tegutsema kooskõlas vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimuste ning kõigi kehtivate seaduste ja määrustega.

3.5 Klient vastutab oma konto andmete õigsuse eest

Artikkel 4 - Kolmandate isikute pakkumised

4.1 vidaXL Marketplace on müüja kaubandusagent. Klient kinnitab, et ostu-müügileping on sõlmitud kliendi ja müüja vahel ning et vidaXL Marketplace ei ole praegu ega ka tulevikus selle lepingu pool.

4.2 Ostetud toodete kohta tekkivate küsimuste või kaebuste korral peab klient pöörduma otse vastava müüja poole. Klient kinnitab, et neil juhtudel ei saa ta vidaXL Marketplace'ile kaebust esitada ja et vidaXL Marketplace ei vastuta mingil viisil, sealhulgas ostetud toote (toodete) puuduste eest.

Artikkel 5 - Tellimine ja kättetoimetamine

5.1 Klient saab vidaXL Marketplace'ist müüja pakutavaid tooteid tellida tavalist tellimisprotsessi kasutades.

5.2 Klient saab müüjalt arve

5.3 Tarnitavate asjade omandiõigus läheb üle alles siis, kui klient on oma maksekohustuste täitnud.

Artikkel 6 - Tasumine ja maksmine

6.1 Klient võlgneb vidaXL Marketplace'ile platvormi kaudu müüjalt ostetud toote (toodete) ostuhinna. Müüjale otsemakset tehes ei vabane klient oma maksekohustusest.

Artikkel 7 - Müüjalt (müüjatelt) ostmise sätted

7.1 Kui klient ostab müüjalt toote platvormi kaudu, kohustub klient läbi lugema selle müüja üldised müügitingimused, kellelt ta platvormi kaudu ühe või mitu toodet ostab, ja nende tingimustega nõustuma.

Artikkel 8 - Teave ja andmete kasutamine

8.1 Klient jälgib hoolikalt oma e-posti aadressi, et ta saaks vidaXL Marketplace'i või müüja saadetud teabe õigel ajal teadmiseks võtta.

8.2 vidaXL Marketplace ei vastuta teabe eest, mida ei saadeta õigel ajal või mis tundub ebaselge, ega ilmsete vigade eest, olenemata sellest, kellelt teave pärineb või kellele see edastatakse.

8.3 Klient kinnitab, et on teadlik ja nõustub, et tema nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber edastatakse müüjale ulatuses, mis on vajalik ostulepingu täitmiseks või kui klient on selleks loa andnud. Müüjal on õigus kasutada kliendi andmeid ainult sel määral, mis on vajalik ostulepingu käsitlemiseks ja täitmiseks või juhul, kui klient on andnud loa andmete kasutamiseks.

8.4 Klient kinnitab, et hindamissüsteem on osa müügiprotsessist. Kliendile saadetakse e-posti teel kutse. Juhul kui klient otsustab osaleda, teeb ta seda heas usus. Klient tagab, et kogu tema esitatud teave on õige ja ei ole eksitav. Klient hoidub solvava, ähvardava ja/või laimava teabe edastamisest ja/või mainimisest.

8.5 vidaXL Marketplace'il on alati õigus keelduda arvustuse postitamisest veebilehele või selle eemaldada, kui tagasiside on vastuolus seaduste või määruste, avaliku korra ja/või kõlblusega.

Artikkel 9 - Suhtlus kliendi ja müüja vahel

9.1 vidaXL Marketplace saab kogu vidaXL Marketplace'i kaudu toimuvat kliendi ja müüja vahelist suhtlust vaadata ja kasutada:

  • kliendi ja/või müüja toetamiseks küsimuste ja/või probleemide korral;
  • müüja nõuetele vastavuse hindamiseks;
  • protsessi paranduste analüüsimiseks

9.2 Klient annab vidaXL Marketplace'ile loa suhtluse vaatamiseks, hoiustamiseks ja kasutamiseks vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.

Artikkel 10 - Mitmesugune

10.1 vidaXL Marketplace'il on õigus piirata, mitte anda ja tühistada teatud privileege või blokeerida konto kasutamist või võimalust tellida, keelata või piirata müüja(te)l tooteid vidaXL Marketplace'i kaudu pakkuda, sõltuvalt kliendi ostmise ajaloost; seda teeb vidaXL Marketplace oma äranägemisel.

Artikkel 11 – Sätte tühistamine

Kui üks käesolevate tingimuste sätetest osutub kehtetuks või muutub ebatõhusaks, ei mõjuta see teisi sätteid. Kehtetu säte loetakse asendatuks kehtiva sättega, mis on võimalikult lähedane kehtetule sättele.

vidaXL Marketplace'il on alati õigus katkestada vidaXL Marketplace'is müüjate funktsioonid.

Artikkel 12 - Kohaldatav seadus ja kohtualluvus

 vidaXL Marketplace'ilt ostmise üldtingimusi reguleerivad eranditult Hollandi seadused. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused suunatakse eranditult Oost-Brabanti ringkonnakohtusse (asukoht Hertogenboschis), kui seaduses ei ole konkreetselt määratud teist kohust.