vidaXLi arvustuste tingimused

Sellel lehel selgitame samm-sammult, kuidas me arvustusi käsitleme ja millised on sellega seotud reeglid. Alloleva teabega loodame anda sulle sellest eeskirjast selge pildi. 

1. Üldeeskirjad

1.1 Kasutame sinu arvustust oma toodete täiustamiseks. Eriti oluline on, et annaksid meile ausat tagasisidet.

1.2 Enne arvustuse esitamist loe need tingimused hoolikalt läbi.

1.3 Arvustuse esitamisel nõustud, et vidaXL kasutab seda vastavalt kehtivatele tingimustele.

2. Kes võivad kirjutada vidaXLi toodete kohta arvustusi?

2.1 Hindame kõrgelt oma klientide arvamusi. Iga arvamus loeb. Seega on kõigil, kes meie tooteid ostavad, õigus jätta meie veebilehel arvustust.

2.2 Pead olema vähemalt 18-aastane.

2.3 Sa ei saa arvustust esitada, kui saad selle eest tasu.

2.4 Kõik kliendid, kes on tellinud toote meie e-poe kaudu, saavad kuni kaks nädalat hiljem kutse arvustuse jätmiseks. Kriteeriumid, mille alusel valitakse kliendid, kellelt tagasisidet palutakse, on täiesti juhuslikud.

2.5 Kutse saadetakse e-posti teel.

3. Isikuandmed

3.1 Kui esitad oma arvustuse, nõustud vidaXLi privaatsuseeskirjadega. Seetõttu loe enne arvustuse jätmist vidaXLi privaatsuseeskirju.

3.2 vidaXL ja väline teenuseosutaja näevad kogu sinu sisestatud teavet. Seda teavet saab kasutada meie toodete täiustamiseks.

3.3 Kui esitad vidaXLile arvustusega seoses oma e-posti aadressi, siis nõustud, et vidaXL ja väline teenuseosutaja võivad selle e-posti aadressi kaudu sinuga arvustusega seoses ühendust võtta. Sinu e-posti aadressi ei kasutata turunduseesmärkidel.

3.4 Arvustuse kirjutamisel küsitakse sinult ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Nõustud, et vidaXL avaldab sinu ees- ja perekonnanime koos arvustusega.

3.5 Vormi täitmisel on oluline veenduda, et sinu isikuandmed on sisestatud ainult vastavatele väljadele.

4. Kuidas arvustuse vorm välja näeb?

Kui soovid jätta arvustuse meie kodulehel, esitatakse sulle arvustuse vormil erinevad väljad ja küsimused. Palume sul sisestada arvustuse vormi järgmised andmed:

 • sinu nimi ja perekonnanimi, mis kuvatakse koos teie arvustusega;
 • sinu e-posti aadress;
 • sinu arvustuse pealkiri;
 • arvustuse kirjeldus;
 • arvustuse hinne (üldine ülevaade, hind, kvaliteet ja hinna ja kvaliteedi suhe);
 • nõustud vidaXLi arvustuste tingimustega;
 • nõustud meie privaatsuseeskirjadega.

5. Kui kaua vidaXLi arvustuse lisamine aega võtab?

5.1 Kui oled jätnud positiivse või negatiivse arvustuse, kontrollime kõigepealt selle autentsust. Seetõttu ei ole sinu arvustus vidaXLi veebilehel kohe nähtav. Võib kuluda kuni 15 päeva, enne kui sinu arvustus lõplikult kinnitatakse ja vidaXLis avaldatakse.

5.2 vidaXL ei välista negatiivsete arvustuste avaldamist ainuüksi sellepärast, et arvustus on negatiivne.

6. Mida vidaXL sinu arvustusega teeb?

6.1 Arvustuse esitamisel annad vidaXLile õiguse kasutada seda oma toodete täiustamiseks viisil, mida vidaXL peab kõige sobivamaks.

6.2 Annad vidaXLile püsiva, kasutustasuta õiguse kasutada, kopeerida, tõlkida ja avaldada oma arvustust mis tahes vormis, kandjal või tehnoloogias kõikidel vidaXLi veebilehtedel. See hõlmab ka kõiki meie praeguseid ja tulevasi sotsiaalmeediakanaleid.

6.3 vidaXL võib kasutada sinu arvustuse teksti ka avalikustamise eesmärgil ilma sinu isikuandmeid kasutamata, välja arvatud juhul, kui oled selleks sõnaselgelt loa andnud.

7. Millisel juhul arvustus tagasi lükatakse?

7.1 Arvustus lükatakse tagasi, kui see rikub meie arvustuste juhiseid. See hõlmab muu hulgas järgmist:

 •  õiguslik rikkumine;

 • valed, eksitavad või võltsitud arvustused;

 • rassistlik, ksenofoobne, solvav, laimav keelekasutus, ropendamine, sobimatu keelekasutus, diskrimineeriv, vihkamist täis või muu lubamatu sisu;

 • keelekasutus, mis võib kahjustada kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi (näiteks kaubamärgi mainimine, autoriõigusega kaitstud tekstid);

 • isikuandmete esitamine, sealhulgas teiste isikute nimed, tuntud isikud, e-posti aadressid, telefoninumbrid, postiaadressid;

 • ei ole seotud tootega;

 • sisaldab ebaõiget tooteteavet, mis ei ole või ei ole enam toote jaoks asjakohane;

 • reklaami- ja/või äritekst;

 • on seotud ainult või peamiselt toote teenuse või kättetoimetamisega;

 • viitab konkurendile;

 • hinnavõrdluste mainimine sarnaste toodetega teistel veebilehtedel;

 • sisaldab URLi.

7.2 vidaXL jätab endale õiguse muuta, tihendada või kustutada mis tahes sisu vidaXLi veebilehel, mida vidaXL peab omal äranägemisel nende tingimuste või muude sätete rikkumiseks.

7.3 Kinnitad, et sina, mitte vidaXL, vastutad oma esitatud hinnangu või arvustuse sisu eest. vidaXL, selle esindajad, tütarettevõtted, sidusettevõtted, partnerid või kolmandast isikust teenuseosutajad ning nende vastavad direktorid, ametnikud ja töötajad ei ole kohustatud sinu esitatud hinnanguid või arvustusi usaldama.

8. Kuidas määratakse arvustuste autentsus?

Arvustuste autentsuse määrab arvustuste platvorm, millega koostööd teeme. Need platvormid kasutavad sama kinnitamise protsessi. Kõik kliendid, kes ostavad toote ning kellel on seega tootega päriselt kogemusi, saavad kutse arvustuse jätmiseks.